Napsali o nás: Jak na migraci rozsáhlých cloudových řešení? Inspirujte se vítězným projektem Microsoft Awards

Cloudová řešení jsou dnes pro řadu firem standard, další jejich výhody objevují. Díky cloudu mají zaměstnanci přístup k datům odkudkoli, což usnadňuje přesuny z homeofficů do kanceláří i sdílení dat mezi kolegy. Odpadá nutnost manuální zálohy dat a péče o lokální servery a díky tomu mají firmy více času na hlavní náplň své práce. Přínosů cloudových řešení už mnoho let využívá i Česká spořitelna. Ta v předchozích letech používala cloudové řešení GCP od společnosti Google. V roce 2020 se však v České spořitelně rozhodli přejít na kancelářskou sadu Microsoft 365.

Problém spočíval v tom, že na GCP zároveň běžely všechny její tzv. business line aplikace, tedy aplikace pro podporu vnitřních procesů firmy. Pro zachování kontinuity všech řešení bylo tedy nutné přesunout i je. Kam? Do cloudu Microsoft Azure.

Co je Microsoft Azure?

Microsoft Azure nebo jen Azure je cloudová platforma společnosti Microsoft. Využívá se k vytváření, hostování a škálování webových aplikací prostřednictvím datových center Microsoftu. Obsahuje tři části: úložiště, výpočetní část a strukturní část. Úložiště zajišťuje online uložení aplikací a dat. Výpočetní část má na starosti chod a fungování aplikací. Strukturní část zajišťuje rychlé a spolehlivé propojení s datacentry.

Česká spořitelna používá asi 30 business line aplikací. Mezi ně patří například aplikace pro zpracování podkladů k úvěrům, podporu HR procesů, rezervaci pracovních míst nebo také management zasedacích místností. Všechny tyto aplikace bylo potřeba přesunout do Microsoft Azure, aby mohly komunikovat s novou sadou kancelářských aplikací Microsoft 365.

Z pohledu koncového uživatele se samotný přesun může zdát jako celkem nenáročný, opak je ale pravdou. Architektura cloudů GCP a Azure je totiž značně odlišná. Proto byl u drtivé většiny aplikací potřeba významný přepis. Česká spořitelna navíc chtěla aplikace zmodernizovat, a ještě více posílit jejich zabezpečení.

Bylo nutné najít firmu, která umí pracovat jak s programovacími jazyky Java a Python, tak s cloudovými řešeními. A takových společností na českém trhu není mnoho. Jednou z jehel v kupce sena je firma Cloudfield. Za svou práci na tak rozsáhlém projektu dokonce získala ocenění Microsoft Awards.

Čím se zabývá společnost Cloudfield?

Cloudfield pomáhá zákazníkům vybudovat řešení z oblasti IT softwaru. Společně s nimi rozvíjí jejich nápady, které následně adaptuje a vyvíjí.

Kromě samotného naprogramování aplikace a předání zakázky zapojují odborníci z Cloudfieldu zákazníka do celého procesu. Tento systém práce se ukazuje jako velmi efektivní, protože napomáhá firmám lépe pochopit dodaná řešení, a především s nimi umět pracovat. V minulosti takto Cloudfield spolupracoval s klienty, jako je O2 nebo Zásilkovna.

Celý projekt trval asi rok a půl a byl rozdělen do několika fází. Před přepisem aplikací byla každá z nich pečlivě zanalyzována. Tým Cloudfieldu zjišťoval, co je smyslem aplikací a jakým způsobem je možné usnadnit zaměstnancům České spořitelny jejich používání. Několik aplikací proto bylo vypnuto a jejich funkce byly přesunuty do jiné a více využívané aplikace. Šlo například o nástroj pro analýzu kredibility velkých firem. Ačkoli tento úkon zaměstnanci provádějí pouze jednou za pár týdnů, nástroje k němu potřebné měly vlastní aplikaci. Po modernizaci byly tyto funkce přesunuty do jiné aplikace s podobným charakterem, která je používána častěji. Pracovníci České spořitelny tak nyní mohou provádět více úkonů na jednom místě. A navíc na takovém, které velmi dobře znají.

Vylepšená rezervace místností

U jiných aplikací naopak došlo k rozšíření možností jejich využití. Příkladem je systém pro rezervaci zasedacích místností. Současná podoba obsahuje nejen standardní funkce, jako je zobrazení obsazenosti jednotlivých místností a možnost jejich rezervace, ale i zobrazení mapy místa konání přímo v události schůzky nebo objednání cateringu a personálu pro větší události. Aplikace zároveň pracuje s rozmístěním zaměstnanců a klientů tak, aby odpovídalo opatřením přijatým v souvislosti s onemocněním covid-19.

Bezbproblémová migrace dat

Samotný proces migrace se koncových uživatelů, zaměstnanců České spořitelny, dotkl jen minimálně. Před migrací fungovaly obě konkrétní aplikace v GCP i Azure souběžně, aby bylo možné včas odchytit případné nedokonalosti. Finální přenosy dat ze starých systémů do nových probíhaly přes noc nebo o víkendech tak, aby docházelo k minimálním odstávkám.

A co bylo na celém projektu nejnáročnější? Podle Valdemara Závadského, který působí jako CTO Cloudfieldu, to byl především fakt, že se jednalo o klienta pracujícího s citlivými daty a podléhajícího velmi přísné regulaci. Česká spořitelna je jednou z největších bank na trhu a je součástí kritické infrastruktury státu. Při migraci proto musel být kladen velký důraz na bezpečnost a změnu architektury odpovídající vnitřním předpisům.  Jak sám říká: „Projekt nebyl náročný proto, že bychom museli vymýšlet nové, převratné technologie. Výzva spočívala především v tom, vymyslet, jakým způsobem daná řešení provést, aby to bylo bezpečné.“

Právě bezpečnost je častým impulzem přechodu firem na cloudová řešení. Ve srovnání se skladováním dat na lokálním úložišti je totiž cloud jednoznačně spolehlivější. Využívání veřejných cloudů, jako je například Microsoft Azure, navíc může firmám ušetřit významné náklady spojené s nákupem, správou a údržbou místní hardwarové infrastruktury a v případě potřeby klidně násobně navýšit požadovaný objem úložiště nebo výpočetní výkon systému. Za veškerou jeho správu ale hlavně zodpovídá odborný poskytovatel cloudových služeb.

Zdroj: Jak na migraci rozsáhlých cloudových řešení? Inspirujte se vítězným projektem Microsoft Awards | E15.cz